kan portakalı     sokak lambası  kanatan     yoklugunsoluyor    bir kor düşer